EnglishThai

ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบที่มีประสิทธิภาพ(ส่วนประกอบหลัก)

ซิลิกอนไดออกไซด์, Tocopheryl Acetate

ส่วนประกอบอื่นๆ :

สารสกัดจากชาเขียว, สารสกัดจากมะนาว, กลิ่นบลูเบอร์รี่, สตีวิออลไกลโคไซด์,

สเปียร์มินต์, กลิ่นส้ม, กลิ่นมิ้นท์ส้ม, น้ำมันส้ม, สารสกัดจากเมล็ดส้มโอ, ไซลิ

ทอล, น้ำบริสุทธิ์, กลิ่นมะนาวธรรมชาติ, สารสกัดจากดอกคาเลนดูล่า, โซเดียมคาร์บอกซิเมทิล

เซลลูโลส, สารสกัดจากคาโมมาย(2), โคคามิโดโพรพิล บีเทน, โพลีเอธิลีนไกลคอล1500, กรดโฟ

ลิก, ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด, ไฮเดรต ซิลิกา, D-ซอร์บิทอล, แอล-. เมนทอล

วิธีการใช้ : ป้ายยาสีฟันบนแปรงสีฟันในปริมาณที่พอเหมาะจากนั้นจึงแปรงฟัน

ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ : ขจัดคราบหินปูน (คราบพลัค) ทำให้ฟันขาวและแข็งแรง

รักษาความสะอาดในช่องปาก

ทำให้ในช่องปากหอมสดชื่น

ป้องกันฟันผุและกลิ่นปาก

ช่วยทำให้ฟันขาว

ป้องกันโรคเหงือกอักเสบ, โรคปริทันต์อักเสบ(เยื่อหุ้มเบ้าฟันเป็นหนอง)

การป้องกันโรคปริทันต์, การป้องกันโรคเหงือก

 

 

ข้อควรระวัง

1) ห้ามกลืนและล้างปากให้สะอาดหลังการแปรงฟัน

2) หากใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วเกิดอาการผิดปกติ เช่น เหงือกหรือปากอักเสบควรหยุดใช้และปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์

3) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีควรใช้ยาสีฟันปริมาณเล็กน้อยต่อการให้แปรงฟันในหนึ่งครั้ง และควรใช้ภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครองเพื่อหลีกเลี่ยงการดูดหรือกลืน

4) หากเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีกลืนลงไปเป็นจำนวนมากควรปรึกษาแพทย์หรือทันตแพทย์ทันที ควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี

 

error: Content is protected !!